Grafobal Bohemia

Grafobal Bohemia je dcérskou spoločnosťou Grafobalu, a.s. Skalica.

Na českom trhu pôsobí od roku 1946. Sústreďuje sa najmä na tlač, spracovanie obalov z lepenky, kartónu, mikrovlny, vrátane polygrafickej výroby, výroby pretlačovaných krabičiek na syry, plagátov, katalógov. Výhodou je, že sa opiera o materský polygrafický závod Grafobal, a.s. Skalica a tým môže svojim klientom ponúknuť široké spektrum služieb v oblasti výroby obalov nielen z hladkej a vlnitej lepenky, ale v celej polygrafickej produkcii.

Svoju pozíciu na českom trhu sa snaží neustále upevňovať predovšetkým dosahovaním vysokej kvality tlače, včasným plnením dodacích lehôt, poradenským servisom pre zákazníkov a ďalšími službami. Spoločnosť neustále modernizuje svoje strojové vybavenie, vďaka čomu pozitívne reaguje na stupňujúce sa požiadavky zákazníkov a úspešne konkuruje ostatným tlačiarniam.


Grafobal Group: