O nás

Grafobal Group, a.s. je najväčšou nefinančnou spoločnosťou vlastnenou výhradne slovenským kapitálom. Skupina funguje formou strategického riadenia holdingu ako celku a zároveň formou decentralizácie operatívneho riadenia so synergickými efektmi kapitálového zoskupenia. Takýmto spôsobom môže zvyšovať kapitálovú silu, konkurencieschopnosť, či rozširovať portfólio služieb a ťažiť z možností zdieľania nových technológií a kapacít. Pritom sa vždy snaží zachovať identitu a výrobný program jednotlivých spoločností. Tvorí prostredie, v ktorom si spoločnosti navzájom nekonkurujú a naplno využívajú možnosti spolupráce.

Skupina podporuje spoločný prístup k dodávateľom, odberateľom, finančným inštitúciám, marketingu a prezentácii jednotlivých firiem. Prostredníctvom centrálneho nákupu využíva synergické efekty v oblasti nákupu materiálu a služieb. Technické vybavenie a možnosti skupiny Grafobal Group, ľudské zdroje, dlhoročná tradícia, referencie a certifikáty kvality nám umožňujú ponúkať klientom vždy len ten najlepší produkt.

 • akciová spoločnosť holdingového typu
 • 100% slovenský kapitál
 • od roku 2010 Grafobal Group zamestnáva takmer 7000 zamestancov

Oblasť podnikania:

 • výroba obalov
 • tlač
 • distribúcia tlače, doplnkových a tabakových výrobkov
 • reklama a médiá
 • zdravotníctvo
 • letecké služby
 • výroba pramenitej vody
 • development
 • šport
 • kongresové a eventové služby

Konsolidované finančné údaje

V tisícoch EUR 2016 2017 2018
Celkové tržby 871.285 1.042.499 1,447,934
Ebidta 30.304 32.676 22,938
Ebidta % 3.48% 3.13% 1.58%
Čistý zisk 10.184 8.978 (3,573)
Celkové aktíva 401.873 494.714 503.351
Celková výška vlastného imania 90.129 87.243 79,433
Vlastné imanie ako % z aktív 22.43% 17.64% 15.78%

Sme spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou

Sme spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou

Grafobal Group: