Ekológia

Udržateľnosť, eco-friendly produkcia a vplyv na životné prostredie sú neodmysliteľnou súčasťou stratégie a dlhodobej vízie skupiny, ktorá má dnes charakter každodenne napĺňanej reality. Používanie ekologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe, využívanie obnoviteľných zdrojov v čo najvyššej možnej miere v sektore developmentu či získané ekologické certifikáty našich spoločností, definujú snahu skupiny o minimalizáciu vplyvov na životné prostredie a silný environmentálny akcent.

Grafobal Group: