Grafobal Bulgaria

Grafobal Bulgaria, a. s., so sídlom vo Svoge v Bulharsku sa v roku 2001 stala súčasťou korporácie Grafobal Group a dcérskou spoločnosťou firmy Grafobal, a. s., Skalica, významného výrobcu obalov a polygrafických výrobkov v strednej a východnej Európe.

Závod je schopný vyhovieť požiadavkám klienta v oblasti polygrafie, konkrétne plnofarebnej tlače, obalov z papiera a lepenky pre potravinárstvo, farmáciu a ľahký priemysel, ako aj pre produkty, ktorých obal má značný obchodný a spotrebiteľský význam. Vo výrobe sa používajú tlačové zariadenia KBA Rapida 104 (5 farebných sekcií a lakovacia sekcia) a Planeta (4 farebné sekcie a 2 farebné sekcie). V ďalšom spracovaní sa používajú UV-lakovacie zariadenie AEROTERM, výsekové automaty BOBST a TEMPO TS, lepiace zariadenia Jagenberg Diana a Kama FKM, kašírovacie zariadenie Tünkers a rezačky Seypa a Perfecta.

Výrobný program:

  • plnofarebné obaly z lepenky, lakované (UV alebo disperzný lak), s možnosťou slepotlače
  • etikety pre čokolády, nápoje a iné výrobky
  • obaly z vlnitej lepenky
  • pohľadnice, kalendáre, letáky

Grafobal Group: