Grafobal Don

Vysoká kvalita a veľké objemy Grafobal Don bol založený v roku 2005 v Rostove na Done a na juhu Ruska sa stal lídrom v oblasti tlače a výrobe obalov.

Podnik je dcérskou spoločnosťou Grafobal, a.s. Skalica a je založený na rovnakej dlhodobej stratégii – byť čo najbližšie ku klientom a tým efektívne plniť ich požiadavky.

K tomuto cieľu prispieva kvalifikovaný personál a moderné tlačové vybavenie. Všetky hlavné aj vedľajšie použité vstupné materiály a chemické prísady použité vo výrobnom procese sú v súlade s požiadavkami pre potraviny a nepotravinársky tovar podľa noriem Ruskej Federácie. Jedným zo základných príncípov spoločnosti je používanie technológií a materiálu, ktoré sú šetrné pre životné prostredie.

Značka „Grafobal Don“ charakterizuje odborný status a zameranie sa na potreby zákazníka. Používame tlačové stroje vynikajúcich svetoznámych výrobcov, ako sú BOBST, ManRoland, KBA, SBL, a výrobné zariadenia neustále modernizujeme.


Grafobal Group: