Mediaprint - Kapa Pressegrosso

Mediaprint - Kapa Prossegrosso

Spoločnosť Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. má stabilné postavenie na trhu už od začiatku svojho pôsobenia v roku 1990 a v súčasnosti je najväčším distribútorom periodickej a neperiodickej tlače na Slovensku.

Zároveň má spoločnosť významné postavenie na českom trhu a v súčasnosti úspešne rozvíja svoje obchodné aktivity na maďarskom trhu s periodickou tlačou. Hlavným predmetom činnosti Mediaprint-Kapa je distribúcia slovenskej a zahraničnej periodickej tlače do priameho predaja v spolupráci so svojimi exkluzívnymi regionálnymi a obchodnými partnermi. Spoločnosť je zároveň významným distribútorom periodickej tlače formou abonencie, mailingu a doručovania. Mediaprint-Kapa spolu so svojimi exkluzívnymi regionálnymi partnermi a obchodnými partnermi zabezpečuje pre všetkých vydavateľov periodickej tlače ako aj pre ich čitateľov komplexné služby:

  • priamy predaj periodickej tlače
  • predplatiteľské a mailingové služby
  • donáška a doručovanie
  • dovoz zahraničnej tlače
  • vývoz slovenskej tlače na zahraničný trh
  • marketingová podpora titulov priamo na predajných miestach

Grafobal Group: