Nadácia TA3

Nadácia TA3

Nadácia TA3 pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním. Podáva pomocnú ruku tam, kde zvyčajne zlyháva štát. Cieľom jej aktivít je meniť životy ľudí k lepšiemu.

Nadácia vznikla v roku 2011 a od začiatku je jej správcom Mgr. Peter Káčer - športovec s hendikepom a filantrop. Jeho meno a osobnosť sa stali neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít Nadácie a aj akýmsi jej poznávacím znamením.

Peter Káčer sa narodil v roku 1974 s diagnózou detská mozgová obrna (DMO). Lekári tvrdili, že bude ležiaci, nevzdelávateľný a odkázaný na pomoc iných. Vďaka podpore rodičov, svojej nezlomnej vôli a silnej povahe sa zaradil sa do bežného života - stal sa nielen samostatným človekom, ale aj úspešnou a rešpektovanou osobnosťou. Vyštudoval Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského. Za svoju prácu v oblasti charity získal viaceré ocenenia.

Podujatie Káčer na bicykli

Peter Káčer motivuje ľudí k tomu, aby sa nevzdávali. Aby prekonávali nielen vonkajšie prekážky, ale aj bariéry v sebe. Už niekoľko rokov k tomu inšpiruje celé Slovensko vlastným príkladom na podujatí Nadácie TA3 Káčer na bicykli. V roku 2014 správca Nadácie TA3 Peter Káčer postavil sám seba pred výzvu prejsť na svojom špeciálne upravenom bicykli z Bratislavy do Košíc. Odhodlal sa zvládnuť to za týždeň. Z prvotnej myšlienky otestovania fyzických možností človeka so zdravotným hendikepom napokon vzniklo charitatívne podujatie s obrovským ohlasom verejnosti. Peter Káčer získal za tento svoj výkon aj ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2014 v kategórii „Filantropia“. Prekvapivý úspech prvého ročníka sa stal základom a záväzkom pre ďalšie pokračovanie. Aktuálne má Peter Káčer za sebou šesť ročníkov a pripravuje siedmy. Podujatie Káčer na bicykli je postavené na princípe týždeň trvajúceho bicyklovania, ktoré je spojené so zbieraním financií pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc Nadácie TA3. Od roku 2014 prešiel Peter Káčer tisíce kilometrov po Slovensku, navštívil stovky miest a obcí a podarilo sa mu vyzbierať viac ako milión eur na charitu.

Charitatívny aukčný salón SOGA

Nadácia TA3 si mimoriadne váži intenzívnu a zmysluplnú spoluprácu s pani Miriam Juhanesovičou, ktorá podporuje aktivity Petra Káčera od samého začiatku. Najskôr z pozície PR manažérky piešťanského ADELI centra, v ktorom rehabilitovali desiatky pacientov s finančnou podporou Nadácie TA3, aktuálne zase ako predsedníčky Asociácie pomoci postihnutým (APPA). Z mnohých charitatívnych podujatí, na ktorých Nadácia TA3 participuje, je spolupráca s organizáciou APPA na spoločných projektoch jednou z najviac úspešných. Obojstranné nadšenie – Petra Káčera a Miriam Juhanesovičovej – sa maximálne zúročilo počas deviateho ročníka Charitatívneho aukčného salónu SOGA. V novembri 2019 bola v Aukčnej sieni SOGA dražba reprezentatívneho výberu súčasného umenia. Desiatky slovenských umelcov ponúkli svoje diela do charitatívnej aukcie. Výťažok z nej dostali rodiny z celého Slovenska, ktoré potrebovali financie na zdravotné pomôcky, rehabilitácie či bezbariérovú úpravu bývania. Spolu s mediálnou podporou Televízie TA3 a v duchu sloganu „Aj umenie môže pomáhať“ sa podarilo vyzbierať skoro 50 tisíc eur.

Pravidelná SMS na číslo 832

Podpora aktivít Nadácie TA3 má niekoľko foriem. Príspevkom na účet, pravidelným zasielaním SMS v hodnote 1 eura mesačne, alebo podporou podujatia Káčer na bicykli. Počas neho je tiež možné zaslať prázdnu SMS na číslo 832. Jej hodnota je 1 euro, pričom operátori ani poskytovať služby si z tejto sumy nič nenechávajú. S pravidelnou darcovskou SMS má Nadácia TA3 už niekoľko rokov veľmi dobré skúsenosti. Pravidelným prispievateľom sa môže stať každý, kto pošle prázdnu SMS s textom ANO na číslo 832. Pre darcov je to „len“ 1 euro mesačne - a teda 12 eur ročne - ale pre Nadáciu TA3 je to zdroj pravidelného príjmu. Ich nezastupiteľný prínos pre pomoc tým, ktorí to potrebujú, si Nadácia TA3 vysoko váži a snaží sa pri každej príležitosti akcentovať svoju zaviazanosť a vďačnosť darcom. Darcovská SMS je oslobodená od dane a celá ide na podporu tých, ktorým Nadácia TA3 pomáha a pre ktorých Peter Káčer bicykluje. Okrem individuálnych darcov každoročne podporujú aktivity Nadácie TA3 a projektu Káčer na bicykli aj desiatky firemných donorov a stávajú sa tým súčasťou štafety pomoci. Spájanie s charitatívnymi aktivitami prispieva k pozitívnemu vnímaniu ich spoločnosti verejnosťou. Nemerateľným benefitom je dobrý pocit, že podporou Nadácie TA3 môžu zmeniť život iných k lepšiemu...

Nadácia TA3 je aj registrovaným prijímateľom 2 % z daní.

Medializácia = verejná kontrola

Počas svojej existencie pomohla Nadácia TA3 stovkám jednotlivcov ako aj desiatkam rodín a organizácií. V prevažnej miere prispieva na rôzne druhy finančne náročnej liečby, na rehabilitácie, nákup zdravotných pomôcok či na zabezpečenie rôznych špecifických potrieb pre zdravotné zariadenia, hospice, strediská krízovej intervencie a podobne. Transparentnosť poskytnutej pomoci a použitia financií garantuje aj medializácia tejto pomoci. Spolupráca s Televíziou TA3 je formou verejnej kontroly aktivít Nadácie TA3. Televízia sa každoročne podrobne venuje vo svojom vysielaní podujatiu Káčer na bicykli. Ešte pred samotným štartom prezentuje na obrazovke príbehy ľudí, pre ktorých správca Nadácie TA3 bicykluje. Štart, cieľ aj priebeh každej z etáp týždňového bicyklovania prináša televízia vo svojom vysielaní naživo. Každý rok po skončení podujatia odvysiela dokument, ktorý formou cestopisu mapuje týždňovú charitatívnu tour Petra Káčera. Televízia TA3 od začiatku fungovania Nadácie vo svojom spravodajstve aj publicistických reláciách popularizuje a monitoruje charitatívne projekty Petra Káčera. V tomto smere je nosnou relácia Cesta do života. Začínala ako monotematický mesačník – postupne, s pribúdajúcimi aktivitami Nadácie TA3, sa jej forma aj obsah menili. Aktuálne na mesačnej báze v rozsahu pol hodiny a formou magazínu prináša divákom príbehy ľudí, ktorým Nadácia TA3 pomáha, ukazuje, ako Peter Káčer plní svoje sľuby a aké charitatívne podujatia chystá do budúcnosti. Správca Nadácie TA3 – s diagnózou DMO – je aj moderátorom relácie Cesta do života. Televízia TA3 takto ukazuje, že aj ľudia s hendikepom dokážu podať profesionálny výkon – len im treba dať šancu...


Grafobal Group: