Ružinovská poliklinika

Ružinovská poliklinika

Ružinovská poliklinika, a.s. sa nachádza v blízkosti hlavnej dopravnej tepny Ružinova - Ružinovskej ulice, kde spolu s nemocnicou poskytujú zdravotnú starostlivosť celomestského významu.

V roku 2006 sa stala 100%-tým akcionárom Ružinovskej polikliniky spoločnosť Grafobal Group, a.s. a od tohto momentu prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou. Zámerom akcionára bolo vytvoriť modernú polikliniku, ktorá bude vytvárať priaznivé podmienky pre pacientov, ako aj lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. Zrekonštruované bolo fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, ktoré teraz poskytuje široký rozsah terapeutických výkonov, ako napr. individuálne a skupinové cvičenia, elektroliečbu, teploliečbu, masáže a pod. Vďaka investícii do RTG oddelenia a nákupu kvalitných technológií teraz oddelenie funguje v digitálnom režime. Najmä pri mamografickom vyšetrení sa pracuje tak, aby bol minimalizovaný čas vyšetrenia a maximalizovalo sa pohodlie pacienta.

Súčasťou Ružinovskej polikliniky, a.s. sú nasledovné ambulancie:

  • ambulancia praktického lekára
  • interná ambulancia a EKG
  • pneumoftizeologická ambulancia
  • chirurgická ambulancia pre dospelých
  • foniatrická ambulancia a audiometria
  • stacionár
  • rádiologické oddelenie
  • fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, vrátane wellnes
  • lekáreň

Ružinovská poliklinika má zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.

 Health / Ružinovská poliklinika - foto

Grafobal Group: