Pharmacies

Lekárne

Operations:

  • Lekáreň MEDIA, Krížna 28, 811 07 Bratislava, 02/ 554 221 29, 02/ 555 639 86
  • Lekáreň VITALITA, Líščie údolie 27, 842 31 Bratislava, 02/ 654 258 66
  • Zdravotnícke potreby VITALITA, Líščie údolie 27, 842 31 Bratislava, 02/ 654 119 96
  • Lekáreň BEBRAVA, Bebravská 1, 827 01 Bratislava, 02/ 456 419 31
  • Lekáreň APOTHEKA, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, 02/ 436 351 13
  • Lekáreň u KOCHA, Krajinská 91, 821 05 Bratislava, 02/ 456 441 94-5
  • Lekáreň CHARIS, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, 02/ 436 370 99-100 L
  • ekáreň ASTRA, Ružinovská 10, 821 08 Bratislava, 02/ 482 791 11, 02/ 434 101 78
  • Lekáreň LINA, Trojičné námestie 9 (obchodný dom Jednota), 918 42 Trnava, 033/ 593 635 4

Grafobal Group, a.s
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
Slovak Republic

02 /50 227 143
02 /50 227 144
gg@grafobalgroup.sk


Grafobal Group: