FNsP Skalica má nové lôžka na pediatrii

ODOVZDANIE VYBAVENIA PRE PEDIATRIU

S cieľom skvalitniť lôžkový fond pediatrie sa FNsP Skalica zapojila do grantového programu zdravotnej poisťovne Dôvera s názvom „BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE pre organizácie. V máji 2019 bol Nadácii pre deti Slovenska doručený projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na obnovu lôžok na pediatrickom oddelení. Žiadosť o grant bola úspešná. Vďaka projektu získala FNsP Skalica finančné prostriedky vo výške 12 tisíc eur na nákup nových lôžok a matracov pre deti hospitalizované na pediatrickom oddelení.

„Sme vďační, že sa tento projekt podarilo zrealizovať“, vyjadrila sa k zastaranému lôžkovému fondu Mgr. Silvia Kovaříčková, vedúca sestra pediatrického oddelenia.
„Určite prispeje k vyššej spokojnosti hospitalizovaných detí a ich sprievodcov,“ pozitívne hodnotí tento krok  MUDr. Erika Vávriková, poverená vedením pediatrického a neonatologického oddelenia.“

Pediatrické oddelenie FNsP Skalica zabezpečuje diagnosticko-preventívnu a liečebnú starostlivosť pre deti vo veku do 19 rokov. V spádovej oblasti je evidovaných cca 30 tisíc detských pacientov. Oddelenie má v starostlivosti ročne cca 650 hospitalizovaných detí. Na detských odborných ambulanciách nemocnice je ročne vykonaných viac ako päť tisíc vyšetrení v riadnom čase a viac ako 1000 vyšetrení v ústavnej pohotovostnej službe.

Aktuálna obnova lôžok na pediatrii predstavuje nákup siedmych dojčenských, siedmych stredne veľkých a dvanástich veľkých lôžok a vedie k skvalitneniu podmienok pobytu detí v nemocnici. Pobyt na lôžku, oddych a spánok dieťaťa je podobne ako u dospelých nevyhnutnou súčasťou väčšiny nemocničných terapií a kvalitné lôžko je považované za jeden z prostriedkov uľahčenia liečby najmenších pacientov nemocnice.

Vybavenie pediatrického oddelenia novými lôžkami podporila prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska poisťovňa Dôvera v rámci grantového programu. Ide ďalší krok v modernizácii lôžkovej časti pediatrického oddelenia, ktorá prebieha kontinuálne už niekoľko rokov. V roku 2019 sa podarilo zriadiť ďalšie dve nadštandardne vybavené izby a súčasne tak zvýšiť pobytové kapacity, ktoré umožňujú prijať na liečebný pobyt ako sprevádzajúcu osobu otca dieťaťa.
Spolupráca nemocnice s poisťovňou Dôvera sa osvedčila už v minulosti. V roku 2017 sa s intervenciou OZ Osmijanko podarilo revitalizovať priestory vstupu a chodby na pediatrickom  oddelení.

„Snaha o obnovu skalickej pediatrie týmto nekončí. Ďalšou  prioritou je získanie nového ultrazvukového prístroja, ktorý už prekročil svoju životnosť a hrozí jeho zlyhanie. V rámci obnovy prostredia plánujeme aj výmenu okien, ktoré sú už v nevyhovujúcom stave. Finančné zdroje na tieto projekty sa snažíme získať z externého prostredia“, informovala MUDr. Erika Vávriková.


Grafobal Group: