Moderné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v Skalici

V Skalici modernizovali operačné a pôrodné sály gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

V roku 2019 zahájila skalická nemocnica modernizáciu operačných a pôrodných sál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v celkovej hodnote takmer 1,26 (1 259 000) milióna eur. „Zmluvu s ministerstvom zdravotníctva sme podpísali vo februári 2018,“ informuje predseda predstavenstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica MUDr. Ivan Uhliarik a upresňuje: „súťaž na zhotoviteľa stavby bola ukončená koncom roku 2018 a samotná realizácia začala vo februári 2019.

Stavebné a rekonštrukčné práce na sálach prebiehali v dvoch etapách. V úvodnej fáze sa uskutočnila obnova gynekologického úseku (2. poschodie) a po jej ukončení sa práce presunuli na 3. nadzemné podlažie, kde sa nachádza úsek pôrodnice. Kompletná prestavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia trvala 13 mesiacov a bola ukončená vo februári 2020. „Práce prebiehali za plnej prevádzky a na výkony oddelenia mali len minimálny dopad,“ zdôrazňuje MUDr. Uhliarik.

Súčasťou projektu je vybavenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia novou zdravotníckou technikou, nábytkom a iným potrebným zariadením. Jeho nákup sa realizoval na základe verejného obstarávania a jeho hodnota predstavovala 198-tisíc eur.

Kompletné zariadenie pôrodných boxov a sekčnej sály pôrodnice zahrnuje vybavenie rekonštruovaných priestorov novými pôrodnými lôžkami, operačnými lampami a mobilným operačným stolom pre sekčnú sálu.

S cieľom optimalizovať hygienicko-epidemiologický režim operačného pracoviska boli vybudované na oboch úsekoch oddelenia filtre (umyváreň, šatňa a dekontaminačná bunka) a zabudované nové germicídne žiariče. Pod európsky štandard kvality moderného oddelenia sa podpisuje aj nové opláštenie stien, optimálne navrhnuté osvetlenie, nové podlahy a protipožiarne dvere, nové rozvody vody, tepla, odpadov, nové elektroinštalácie a od základu vybudovaná nová vzduchotechnika. Nástenný panel so zabudovanými spínacími hodinami umožňuje centrálne spustenie germicídnych žiaričov. Monitorovací panel s dotykovým displejom pre jednoduché monitorovanie vlastností prostredia operačnej sály umožňuje ovládanie a monitorovanie teploty, vlhkosti, medicinálnych plynov, nastavenie osvetlenia laminárneho poľa, regulovanie intenzity operačnej lampy, signalizáciu vstupu, času, nastavenie internetových rádií a dokonca sprievodnej hudby.

„Projekt sa realizoval s väčšinovou podporou EÚ fondov v rámci IROP“, uvádza ekonomicko-technický námestník nemocnice Ing. Ivan Medlen a dodáva: „zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu bolo krytých 90 percent oprávnených výdavkov. Zvyšok nákladov vo výške 10 percent pokryla nemocnica z vlastných zdrojov.“

Realizáciou projektu sa podarilo dosiahnuť cielené zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientky gynekológie a pôrodnice, zvýšila sa efektivita a produktivita operačného a pôrodného traktu. Hygienickejšie, modernejšie a najmä efektnejšie pracovné prostredie oceňujú tiež zdravotnícki pracovníci nemocnice.

Od roku 2015 sa postupne realizujú menšie i náročnejšie zásahy na gynekologicko-pôrodníckom oddelení, ktoré boli zacielené z väčšej časti na pacientky a ich komfort pri pobyte na oddelení. Postupne sa realizovali výmena okien, otvorenie návštevnej miestnosti, modernizácia pacientskych izieb, odsávanie a modernizácia hygienických zariadení a ďalších priestorov.

Ruka v ruke s inováciami v oblasti prostredia a vybavenia sa modernizovali aj poskytované služby. „Paušálne je u všetkých novorodencov vykonávaný po pôrode v skalici bonding, Podporujeme včasný kontakt dieťaťa s rodičom. Do predpôrodnej prípravy a rovnako aj do starostlivosti o novorodenca sa zapájajú už v pôrodnici aktívne aj oteckovia. Veľká pozornosť je venovaná aj laktačnej príprave a poradenstvu, informujeme rodičky o prínosoch dojčenia,“ upresňuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Peter Budinský.

O tom, že mamičky sú so skalickou pôrodnicou spokojné, svedčí aj pozitívna odozva rodičiek, najmä ich reakcie na rodinné prostredie a prístup personálu. Potvrdzujú to nielen ich poďakovania adresované nemocnici ale aj hodnotenia skalických rodičiek v projekte Sprievodca pôrodnicami. Podľa pacientskeho hodnotenia bola skalická pôrodnica hodnotená za rok 2019 ako najlepšia v Trnavskom kraji. „Ročne sa u nás realizuje približne 740 pôrodov a celkovo sa vykoná okolo 1000 menších i väčších operačných zákrokov,“ konštatuje MUDr. Ivan Uhliarik a dodáva: „pri opakovaných tehotenstvách a zákrokoch sa k nám pacientky a rodičky vracajú.

Skalická nemocnica začala pôsobiť v roku 1944, v súvislosti s bombardovaním Bratislavy počas vojny. Gynekologická a pôrodnícka starostlivosť tu mala svoje miesto už od úplného začiatku. V roku 2021 si bude skalická nemocnica pripomínať 80 rokov od svojho založenia a 77 rokov tradície poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Záhoria.


Grafobal Group: