Nová distribučná a baliaca linka GGT

S cieľom zefektívniť skladové a logistické procesy v spoločnosti GGT a.s. bola 1.4.2019 uvedená do prevádzky nová, poloautomatizovaná distribučná a baliaca linka. Linka je produktom renomovanej nemeckej spoločnosti TWI, ktorá má medzinárodné skúsenosti s implementáciou distribučných liniek, špecificky navrhnutých pre distribúciu tabakových produktov a doplnkového sortimentu. Jedná sa o významnú investíciu s dlhým zoznamom prínosov, ktoré jej využitie prináša, ako napríklad zefektívnenie riadenia zásob a balenia, automatizácia pridružených procesov, zlepšenie organizácie logistiky, a i..

Najvýznamnejším dopadom implementácie je umožnenie zmeny procesov tak, aby spoločnosť čo najlepšie zvládla zmenu legislatívy pre vysledovateľnosť tabakových výrobkov, Track&Trace, nakoľko je táto kategória pre spoločnosť kľúčová. V druhej fáze zefektívnenia procesov zriadila spoločnosť GGT a.s. v Košiciach nový, druhý centrálny sklad na prelome rokov 2019 a 2020 a vo februári 2020 bola do prevádzky uvedená druhá distribučná linka, ako kópia bratislavskej linky, pre zásobovanie východného regiónu. Vďaka tejto technológií a nadväzujúcej logistike je spoločnosť GGT a.s schopná pokryť balenie a distribúciu tovaru efektívne z dvoch miest a pokryť celé územie Slovenska. V oblasti distribúcie tabakových výrobkov je spoločnosť GGT a.s. jediná, ktorá v SR využíva takúto progresívnu technológiu balenia a scanovania Track and Trace kódov.


Grafobal Group: