Tlačiareň TBB, a.s. ocenená v celosvetovej súťaži Scodix Design Awards

V marci 2021 spoločnosť Scodix vyhlásila víťazov súťaže Scodix Design Awards, ktorá oslavuje 10 rokov digitálneho zušľachťovania. Zákazníci spoločnosti Scodix po celom svete prihlásili viac ako 150 kusov diel zastupujúcich celosvetový tlačový priemysel.

Porota vyberala víťazov na základe kvality dizajnu, vynikajúcej kvality aplikácie a vynaliezavosti. Táto súťaž dvihla latku ešte vyššie tým, že ukázala jedinečnú kreativitu a inováciu tlačových produktov, ktoré je možné vyrobiť na stroji Scodix Digital Print Enhancement Press.

Tlačiareň TBB, a. s. BOLA OCENENÁ v súťaži Scodix Design Awards za:

• prebal knihy Šelma, ktorý bol vybraný ako „Víťazný“ v kategórii Publikovanie

• krabicu na Brandy, ktorá bola vybraná ako „Čestné uznanie“ v kategórii Skladací kartón / Balenie

Viac na www.tbb.sk

Grafobal Group: