SLOVENSKÁ GRAFIA OSLAVUJE 100 ROKOV NEPRETRŽITEJ POLYGRAFICKEJ VÝROBY

V období po 1. svetovej vojne a vzniku prvej ČSR si viaceré politické osobnosti slovenskej národnosti uvedomovali význam tlačených periodických publikácii v oblasti informovanosti spoločnosti a začali uvažovať o zriadení polygrafickej výroby, ktorá by bola vlastnená domácim kapitálom. Najaktívnejším politikom v tejto oblasti bol Milan Hodža a po získaní štátneho povolenia na založenie akciovej spoločnosti DŇA 30.7. 1921 prebehlo ustanovujúce valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÁ GRAFIA.

Spoločnosť od svojho vzniku zaujala pozíciu lídra slovenskej polygrafie a je nositeľom zavádzania najaktuálnejších technológii do výrobného procesu:

✔️20. roky - základná technológia kníhtlač - výroba periodík a kníh (Robotnícke noviny, Slovenská Vlasť),

✔️30. roky - zavedenie hĺbkotlače a ofsetu s tlačou prvých obrázkových časopisov, farebných inzertných plagátov pod taktovkou talentovaneho grafika Jozefa Vlčeka

✔️40. roky - SG zabezpečuje tlačoviny aj pre štátne orgány (známky, kolky, poukážky) a tlačí známe denníky ČAS a PRÁCA

✔️50. roky - nainštalované hĺbkotlačová a ofsetová rotačka (tlač detských a ostaných farebných časopisov)

✔️60. - 70. roky - výstavba a spustenie výroby v novom závode na Peknej ceste (predtým v centre na Lazaretskej ul.) a ďalšie doplnenie tlačových strojov

✔️1996 - Slovenská Grafia sa stala súčaťou portfólia skupiny Grafobal Group, a.s

✔️80. roky až súčasnosť - neustále investície do strojového parku a najmodernejších technológií - získanie veľkých európskych klientov, ekologických certifikátov, tlač časopisov, novín, periodík, letákov, billboardov, mailingové služby, expedičné služby

Viac na www.grafia.sk


Grafobal Group: