Národný futbalový štadión získal ďalšiu cenu

Vyhlasovatelia súťaže STAVBA ROKA 2019 pridelili Národnému futbalovému štadiónu cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie, a to za zvládnutie náročného statického riešenia oceľovej konštrukcie prestrešenia tribún s výnimočným vyložením konzolovitých častí konštrukcie, ktorá tvorí najväčšiu membránovú konštrukciu na Slovensku, a za náročnú a jedinečnú atypickú prefabrikovanú konštrukciu tribún štadióna.

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.


Grafobal Group: