Úspešné novoročné testovanie v Grafobale

Prvý pracovný týždeň v Novom roku (v dňoch 4. a 5. 1. 2021) prebehlo antigénové testovanie svojich vyše 720 zamestnankýň a zamestnancov už pri príchode po celozávodnej dovolenke na ich pracovné miesta. Testovanie sa opäť vykonalo priamo v priestoroch výrobného závodu v GRAFOBALE,  a.s. v Skalici. Uskutočnilo sa aj napriek tomu, že povinnosť pretestovať svojich pracovníkov pre podniky s viac ako 500 zamestnancami ešte nebola legislatívne nariadená.

Grafobal tak poskytol možnosť antigénového testovania pre všetkých svojich kmeňových zamestnancov, počnúc od výrobnej sféry, cez obslužné činnosti až po administratívu a vrcholový manažment. Pre ešte hladší a bezpečnejší priebeh opatrenia uplatnil skúsenosti z predošlého testovania, ktoré už vo firme v rámci plošného celoslovenského úspešne vykonal.

„Novoročné bezplatné testovanie v Grafobale vnímame najmä ako nový benefit pre všetkých našich obetavých zamestnancov. Má nielen sprostredkovane prispieť k ochrane zdravia pracovných tímov a ich rodinných príslušníkov ale zároveň v ešte vyššej miere garantovať plynulé zabezpečenie výroby a dodávok.“ Informuje o prínosoch celopodnikového testovania Ing. Richard Kohút, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Grafobal.

Novoročné testovanie bolo veľmi úspešné, iba 2% z testovaných zamestnancov bolo pozitívnych na vírus Covid-19.


Grafobal Group: