Nadácia TA3

ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálnu kritickú situáciu, vyvolanú nariadeniami a opatreniami, ktoré súvisia s elimináciou šírenia koronavírusu. Obmedzenie pohybu na verejnosti a minimalizácia kontaktu s okolím výrazne zasiahla najmä seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšou časťou populácie.

Nadácia TA3 má vo svojom štatúte aj pomoc odkázaným a ohrozeným skupinám obyvateľstva. Preto podáva pomocnú ruku samosprávam, ktoré v tomto komplikovanom období zabezpečujú seniorom nákupy. Najmä pre menšie obce, ktoré majú napäté rozpočty a doslova počítajú každé euro výdavkov, to predstavuje problém. Náklady majú najmä na služobné autá, pohonné hmoty a pracovnú silu.

Nadácia TA3 prichádza s SMS zbierkou, ktorá sa aj v minulosti osvedčila ako vysoko účinný a adresný nástroj pomoci. S mediálnou podporu Televízie TA3 pripravila mobilizačný spot, ktorým vyzýva darcov, aby zaslaním prázdnej SMS na číslo 832 prispeli sumou 1 euro na náklady, ktoré majú samosprávy pri zabezpečovaní nákupov pre svojich starších občanov, odkázaných na pomoc okolia.

Samosprávy, ktoré prejavia záujem o finančnú podporu, sa môžu obrátiť na Nadáciu TA3 elektronicky a kontaktovať ju na adrese nadacia@ta3.com. O rozdelení prostriedkov zo zbierky bude rozhodovať 5 členná komisia, zložená z troch zástupcov Nadácie TA3 a dvoch predstaviteľov ZMOS. Príspevok na financovanie tejto služby, respektíve úhrada nákladov, ktoré vzniknú samosprávam pri zabezpečovaní tejto služby pre svojich občanov, nie sú nárokovateľné.Grafobal Group: